Vapepa

Kuhankuonon Ladun ja Polun toiminta Vapepassa

Vapepa_logoKuhankuonon Ladulla ja Polulla on etsintäryhmä,joka osallistuu Raision seudun Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaan osallistumalla etsintöihin sekä koulutustilaisuuksiin. Hilkka Stenroos on valittu edustamaan Kuhankuonon Latua ja Polkua kaudelle 2021 – 2022 Raision seudun Vaapaaehtoisen pelastuspalvelun paikallistoimikuntaan.

Yhdistyksellä on aktiivinen hälytysryhmä, johon tällä hetkellä kuuluu yhteensä 31 henkeä. Hälytykset tulevat Vapepan OHTO-hälytysohjelman kautta tekstiviesteinä ryhmään kuuluville. Hälytystilanteissa on nopeasti saatu 3 – 7  hengen ryhmä osallistumaan etsintään tai muuhun hälytystehtävään.
Ryhmään otetaan mielellään uusia aktiivisia henkilöitä mukaan. Yhdistys maksaa heidän koulutuksensa.

Vapepan toiminta

Etsintä on yleisin tehtävä, johon Vapaaehtoisen pelastuspalvelun vapaaehtoiset hälytetään. Etsintä on poliisin johtama pelastustehtävä. Käytännössä se on yhteistoimintaa kadonneen löytämiseksi viranomaisen ja Vapepan ja sen hälytysryhmän etsijöiden kanssa. Etsinnän lisäksi on monia muita pelastustehtäviä, joissa tarvitaan vapaaehtoisia ja näin ollen poliisin lisäksi hälyttäjänä voi olla muu viranomainen. Kaikille vapaaehtoisille löytyy tehtäviä.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu toimii jäsenjärjestöjen kautta, yksittäinen henkilö ei voi olla suoraan Vapepan jäsen.

Raision seudun Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Raision seudun Vapaaehtoinen pelastuspalvelun toimintalueeseen kuuluvat Raisio, Naantali, Nousiainen, Masku, Mynämäki ja Rusko. Raison Vapepa muodostuu 13 eri jäsenjärjestöstä/hälytysryhmästä. Ryhmissä on yhteensä n. 150 hälytettävää henkilöä. Kaikilla järjestöillä, jotka ovat mukana Raision seudun Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnassa, on edustaja paikallistoimikunnassa.

Paikallistoimikunnan puheenjohtajana toimii Virpi Laine, SPR Nousiainen.

Kuhankuonon Ladun ja Polun jäsenten ilmoittautumiset kursseille ym. Hilkalle, Hilkka ilmoittaa kuhankuonolaiset ryhmänä eteenpäin.