Vapepa – Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu eli Vapepa on Suomen Punaisen Ristin koordinoima yli 50 järjestön ja yhteisön muodostama vapaaehtoisten auttajien verkosto. Verkoston vapaaehtoisista koostuvat hälytysryhmät auttavat viranomaisia erityisen paljon pelastushenkilöstöä vaativissa tehtävissä.

Kuhankuonon Ladulla ja Polulla on etsintäryhmä, joka osallistuu Raision seudun Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaan osallistumalla etsintöihin sekä koulutustilaisuuksiin. Aktiiviseen etsintäryhmäämme kuuluu tällä hetkellä kolmisenkymmentä henkilöä. Ryhmään kuuluvat saavat hälytyksen Vapepan hälytysjärjestelmän kautta OHTO- tekstiviestinä. Otamme etsintäryhmäämme mielellään uusia aktiivisia henkilöitä mukaan. Tehtävään saa koulutuksen, jonka maksaa yhdistys.

Yhdistyksen edustajana Raision seudun vapaaehtoisen pelastuspalvelun paikallistoimikunnassa toimii Pekka Aittala.

Lisätiedot

Lisätietoa toiminnasta, etsintäryhmästä sekä Kuhankuonon Ladun ja Polun jäsenten ilmoittautumiset kursseille: Pekka Aittala, pekka.aittala.pa(at)gmail.com.

Vapepa_logo

 

Näin Vapepa toimii

Vapepa toimii pyydettäessä viranomaisten kanssa täydentäen poliisi-, pelastus-, sosiaali- ja terveysviranomaisia. Yleisimmin Vapepa hälytetään avuksi kadonneen henkilön etsintään. Sen lisäksi koulutettuja vapaaehtoisia tarvitaan myös esimerkiksi laajamittaisissa evakuoinneissa, liikenteen ohjauksessa ja tulipalojen jälkihoidossa.

Etsintä on poliisin johtama pelastustehtävä. Käytännössä se on yhteistoimintaa kadonneen löytämiseksi viranomaisen, Vapepan ja sen hälytysryhmän etsijöiden kanssa. Etsinnän lisäksi on monia muita pelastustehtäviä, joissa tarvitaan vapaaehtoisia ja näin ollen poliisin lisäksi hälyttäjänä voi olla muu viranomainen. Kaikille vapaaehtoisille löytyy tehtäviä.

Raision seudun Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Raision seudun Vapaaehtoinen pelastuspalvelun toimintalueeseen kuuluvat Raisio, Naantali, Nousiainen, Masku, Mynämäki ja Rusko. Raison Vapepa muodostuu 13 eri jäsenjärjestöstä/hälytysryhmästä. Ryhmissä on yhteensä noin 150 hälytettävää henkilöä. Kaikilla järjestöillä, jotka ovat mukana Raision seudun Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnassa, on edustaja paikallistoimikunnassa.

Paikallistoimikunnan puheenjohtajana toimii Virpi Laine, SPR Nousiainen.