Vapepa

Kuhankuonon Ladun ja Polun toiminta Vapepassa

Vapepa_logoKuhankuonon Ladulla ja Polulla on etsintäryhmä,joka osallistuu Raision seudun Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaan osallistumalla etsintöihin sekä koulutustilaisuuksiin.Yhdistyksen sihteeri Hilkka Stenroos on valittu edustamaan Kuhankuonon Latua ja Polkua kaudelle 2019 – 2020 Raision seudun Vaapaaehtoisen pelastuspalvelun paikallistoimikuntaan.

Yhdistyksellä on aktiivinen etsintäryhmä, johon tällä hetkellä kuuluu yhteensä 44 henkeä. Hälytyskaavion mukaisesti yhdistyksen päähälyttäjinä toimii Pekka Kaven ja hänellä on kaksi varamiestä.  Hälytystilanteissa on nopeasti saatu 8 – 11 hengen ryhmä osallistumaan etsintään. Ryhmään otetaan mielellään uusia aktiivisia henkilöitä mukaan. Yhdistys maksaa heidän koulutuksensa.

Vapepan toiminta

Etsintä on yleisin tehtävä, johon Vapaaehtoisen pelastuspalvelun vapaaehtoiset hälytetään. Etsintä on poliisin johtama pelastustehtävä. Käytännössä se on yhteistoimintaa kadonneen löytämiseksi viranomaisen ja Vapepan ja sen hälytysryhmän etsijöiden kanssa. Varsinaisen etsinnän lisäksi on monia muita tehtäviä, joissa tarvitaan vapaaehtoisia. Kaikille löytyy tehtävää.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu toimii jäsenjärjestöjen kautta, yksittäinen henkilö ei voi olla suoraan Vapepan jäsen.

Raision seudun Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Raision seudun Vapaaehtoinen pelastuspalvelun toimintalueeseen kuuluvat Raisio, Naantali, Nousiainen, Masku ja Rusko. Raison Vapepa muodostuu 11 eri jäsenjärjestöstä/hälytysryhmästä. Ryhmissä on yhteensä n. 170 hälytettävää henkilöä. Kaikilla järjestöillä, jotka ovat mukana Raision seudun Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnassa, on edustaja paikallistoimikunnassa.

Paikallistoimikunnan puheenjohtajana toimii Marjo Salonen, Raison Rinkka ry, sihteerinä Tarja Heinonen, SPR Nousiaisten osasto sekä varapuheenjohtajana Päivi Salovaara, SPR Raision osasto. Autoliitto. Etsinnän kouluttajina toimivat Päivi Salovaara, Virpi Laine, ja Pekka Paukku.

Kuhankuonon Ladun ja Polun jäsenten ilmoittautumiset kursseille ym. Hilkalle, Hilkka ilmoittaa kuhankuonolaiset ryhmänä eteenpäin.